De Stichting in het kort

De Stichting Politiek Theater is in 2016 opgericht met als doel om inzicht te vergroten in politieke en maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord. De stichting neemt daartoe initiatieven op het gebied van theatervoorstellingen, debatten, educatieve projecten en voorlichting.

Via deze link kunt u de oprichtingsakte/ statuten downloaden. Het bestuur vindt u onder deze tekst.

De stichting beoogt in komende jaren vooral activiteiten te organiseren op het snijvlak van cultuur en politiek.

Het Bestuur

klik op de naam voor meer informatie

Bob van den Bos | Voorzitter

Bob-okt-12

Politicoloog en politicus. Nu schrijver en docent politiek. Was eerder lid van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarvoor werkzaam bij Instituut Clingendael. Publiceerde boeken en artikelen, waaronder een proefschrift over het Verdrag van Maastricht. Is oprichter van ‘The Hague Political Academy’. Auteur en producent van  ‘Slagschaduw van het Binnenhof.’

Frances Jaarsma | Penningmeester

Frances Jaarsma is actief geweest in de plaatselijke politiek en heeft functies bekleed in meerdere besturen. Zij heeft de laatste 20 jaar een winkel gehad in antiek en brocante, Zij heeft vele beurzen, workshops en een aniekroute georganiseerd en heeft een klein catering bedrijf gehad in de Betuwe waar zij ook een B&B runde samen met haar man.

Terug in Den Haag heeft zij nog steeds een B&B en vindt het belangrijk om maatschappelijk en cultureel bezig te zijn.

Nora Stehouwer | Bestuurslid

Nora Stehouwer  vervulde verscheiden functies bij het ministerie van Justitie voordat zij  ging werken bij de directie juridische zaken bij het ministerie  van Buitenlandse Zaken in 1986.  In 1989 trad zij toe tot de diplomatieke dienst.  Zij vervulde functies in Rome/ Milaan en bij de Europese Commissie. Laatstelijk was zij Ambassadeur voor Internationale Organisaties in Nederland. Sinds 2016 bekleedt zij een aantal functies op cultureel gebied. Bovendien richtte zij haar eigen onderneming op: ‘Better understanding t The Hague legal capital’.

Han Heemskerk | Bestuurslid

Han Heemskerk (1943) is op het ogenblik bestuurslid van de historische vereniging vrienden van De Witt en van de stichting Haagse Historie & Erfgoed, o.a. uitgever van het magazine Haagse Historie.  Voorheen was hij o.a. redacteur van Het Financieele Dagblad,  lid hoofdbestuur D66 en hoofd communicatie bij o.a. VMF/Stork-Werkspoor, Rabobank en Shell. Voorts was hij 15 jaar algemeen directeur van het communicatie-adviesbureau Van Sluis Publicis.