Nieuwe generatie Haags podiumtalent

Muzee Scheveningen 6 mei 16.00 – 18.30 uur

 

 

personalia conferences

Carina Meeldijk
‘Thuis ging het wél heel goed’
Carina heeft verscheidene workshops en zanglessen gevolgd, voornamelijk op het gebied van musical en muziektheater. Ze zingt en vertelt graag over kleine en grotere ergernissen in het leven: herkenbare situaties, die ze op haar eigen manier bekijkt en beschrijft.

.

Yara van Engelen
‘Fluiten mag’
Yara is 20 jaar en studeert dit jaar af aan de Paul van Vliet Academie. Zij kan zich niet herinneren of cabaret maken een bewuste keuze is geweest. “Ik maak zoveel stomme dingen mee dat ik wel móest.”

Tamara van der Loo
‘Met een kern van waarheid’

Tamara van der Loo (34) studeert dit jaar af aan de Paul van Vliet Academie. Als kleinkunstenaar/cabaretière zet zij het publiek op verfrissende wijze aan het denken en lachen – met geraffineerde humor en vlijmscherpe, ironische, maar ook ontroerende teksten en liedjes.

Thom Ferwerda
‘Zonder titel’
Cabaretier, columnist, presentator, student en Hagenees. Thom geeft iedere zondag 11:30 uur zijn keek op de week bij Kunstlicht op Den Haag FM, in het Vrolijk Intermezzo.

Maarten Mantel
‘Dan Maar Koffie’
Maarten is tweedejaars student aan de Paul van Vliet Academie. Hij schrijft graag liedjes en houdt van grapjes maken, kortom: Maarten is cabaretier. Soms begeleidt hij zichzelf op de piano. Maarten komt uit Castricum (Noord-Holland) en hoopt daar nog lang vandaan te kunnen komen.

Hugo van Eck
‘Recht door zee’
Hugo is schrijver, dichter, acteur en cabaretier. In zijn voorstellingen heeft hij het graag over actualiteit, politiek en maatschappij. Op het scherpst van de snede praat hij over invalshoeken, perspectieven en ongefundeerde meningen die achteraf vaak van hemzelf blijken te zijn.

personalia zang

Cúnla Williams is zangeres en tweedejaars aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze richt zich vooral op de expressiviteit in teksten en muziek, en laat zich, naast jazz, door verschillende stijlen inspireren.

Tamara Baas is jazz zangeres met een eigenzinnig en warm stemgeluid. Ze besteedt veel tijd aan componeren en heeft een grote passie voor Braziliaanse muziek. Momenteel studeert ze aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Herman Otten zei z’n Antwerpse wortels gedag om een opleiding jazz zang te volgen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Op verkenning naar een ultieme eigen ‘sound’ en stijl proeft hij graag van al het moois dat jazz te bieden heeft. Op dit concert kunt u hem aan het werk zien met twee stukken van zijn grootste ’singer-songwritende’ en kleinkunst zingende helden.

Mila Veldkamp is eerstejaars student jazz zang aan het Koninklijk Conservatorium. Behalve met jazz houdt zij zich bezig met allerlei andere stijlen en stromingen die haar inspireren.

Luca Warmer stort zich wekelijks in jamsessies, treedt op met gitaristen en zingt waar en wanneer zij maar kan. “Wat ik leer op het Haags conservatorium, wordt de basis voor het vervolg van mijn droom: een eerste eigen album, met een mix van jazz en verwante stijlen. Wat ik wil is mensen raken, hen meenemen, hen verwonderen met vragen, antwoorden en emoties.”

personalia cabaret

Samuel Dirkse, Thom Ferwerda, Lieke Neuman & Hayo Nieuwenhuis

recente activiteiten

Conferentie over verengelsing zeer geslaagd.

 

De Stichting Politiek Theater heeft op 24 februari een grote taalconferentie ‘Verengelsing: verrijking of verarming?’ belegd. De bijeenkomst had plaats in de prachtige sociëteit van de Vereeniging in Den Haag en was georganiseerd in samenwerking met het Willmsfonds en ondersteund door het Genootschap Onze Taal. Het Algemeen Nederlands Verbond heeft financieel bijgedragen.
Op het programma stond een keur van prominente sprekers: de schrijvers Geer van Istendael, Lieke Kezér, alsmede de taalkundigen Pieter Muysken, Kevin De Coninck en de journalist Jean- Pierre Geelen. Presentator en debatleider was schrijver/ taalkundige René Appel. Voor de bijeenkomst hadden zich.. ver over de honderd mensen aangemeld.
De reacties van de sprekers en deelnemers op de bijeenkomst waren unaniem zeer positief. De middag werd uitstekend geleid door René Appel. Het onderwerp werd in brede zin behandeld. Zoals verwacht verschilden de meningen en inzichten. Hierdoor ontstond een boeiend debat.
De bedoeling van de conferentie was om de discussie in Nederland en Vlaanderen over de verengelsing verder aan te zwengelen. Het dagblad De Telegraaf besteedde bijna een hele pagina aan de bijeenkomst (zie kopie van pagina) en Jean Pierre Geelen publiceerde zijn bijdrage in de Volkskrant. Het Willemsfonds publiceerde de bijdrage van Geert van Istendael.
Het bestuur van de stichting kijkt met grote voldoening terug op deze zeer geslaagde activiteit.

Slagschaduw van het Binnenhof

Een onmiskenbaar succes!

Het toneelstuk van Bob van den Bos werd op 23 en 30 november 2016 opgevoerd in Theater Diligentia in Den Haag. Beide voorstellingen waren uitverkocht:  bij elkaar meer dan 900 mensen .

De uitvoerend producent onderzoekt nu de mogelijkheden om het stuk ook in andere steden in Nederland uit te brengen.

Het publiek reageerde na afloop enthousiast.

Kunstenaar, bedelaar?

Groot debat over de positie van de kunstenaar.

Op 6 april j.l organiseerde de Stichting Politiek Theater in samenwerking met Pulchri Studio een discussieavond over cultuurbeleid en de  positie van de kunstenaar.  Moderator was Irene van Geest. Sprekers waren Bob van den Bos, Joop Daalmeijer, Walter Ligthart, Jille van der Veen, Coen van den Oever, en Corinne Ellemeet. Er waren meer dan 90 bezoekers, waaronder veel leden van Pulchri en ook de wethouder Cultuur van Den Haag. Sprekers zetten uiteen hoe slecht de arbeidsmarktsituatie van veel kunstenaar is en ripen  het nieuwe kabinet op meer geld voor cultuur vrij te maken.